Bảng giá ống nhựa và phụ kiện ống nhựa Đệ Nhất

Bảng giá ống & phụ kiện nhựa Đệ Nhất phía Bắc năm 2018

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT
1. Bảng giá ống uPVC Download
2. Bảng giá ống HDPE Download
3. Bảng giá ống  PPR Download

 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN NHỰA ĐỆ NHẤT
1. Bảng giá phụ kiện uPVC
a. Phụ kiện hàng dân dụng Download
b. Phụ kiện Tiêu chuẩn ISO 4427 Download
c. Phụ kiện Tiêu chuẩn ATSM 2241 Download
2. Bảng giá phụ kiện HDPE
a. Phụ kiện HDPE - PE100 Download
3. Bảng giá phụ kiện PPR
a. Phụ kiện PPR tiêu chuẩn Download